LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.


Svensk Byggtjänst seminarium om uppdatering av befintlig bebyggelse ägde rum på Samhällsbyggararenan i Almedalen tisdagen den 30 juni.


Utgångspunkten för seminariet var behoven av renovering och uppdatering av befintlig bebyggelse. Kostnaden för att renovera enbart miljonprogramsområdena uppgår till drygt 200 miljarder kronor. Att hitta finansering och genomförbara lösningar för det var en fråga som engagerade flera seminarier under politikerveckan i Visby.
Aspekter på uppdatering:
Svensk Byggtjänst hade bjudit in tre representanter från näringslivet som presenterade sin aspekt på hur byggnader kan uppdateras.
Fredrik Olsson, vd RotPartner, berättade om hur de arbetar med strategisk planering av genomförandet av renoveringen. Eva Eriksson från Forsen Care berättade om hur lägenheter kan anpassas till att fungera för fler utifrån ett demografiskt perspektiv.
Per Ernedals föredrag hette ”Uppdatering och renovering av miljonprogrammet – digitala system för individuell mätning och debitering samt analys”. Det handlade om klok digitalisering som en viktig ingrediens i framgångrik renovering. Per berättade om två framgångsrika genomföranden där bostadsbolaget gjort stora besparingar tack vare IMD då det införts i samband med ROT.
Läs Pers anförande här  ”Att mäta är att veta”

 

  Se en del av Pers anförande, klicka på pilen


Efter seminarierna hölls en paneldebatt. Den övergripande frågan var: ”Är det privata aktörer eller politik och offentlig sektorn som ska få fart på de nödvändiga renoveringarna i främst miljonprogrammet?”
Mariette Hilmersson, VD för Göteborgs kommunala fastighetskoncern Framtiden, Peter Strand, VD på det börsnoterade fastighetsbolaget Victoria Park, Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen samt Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet deltog.
Bland annat diskuterades den tyska modellen med statliga subventioner för hållbar och långsiktig renovering, något som Emma Hult ställde sig positiv till.


Information om webbtjänst
Under seminariet passade Svensk Byggtjänst på att sprida kunskap om Renveringsinfo.se som är ett samarbete mellan dem och Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse. I denna webbtjänst samlas och sprids kunskap och erfarenhet inom renovering från både akademin och byggbranschen.


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB