LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen och slutbehandlats av riksdag och regering.

Vi inom LIMD har under arbetets gång granskat förslagets texter om IMD och lämnat ett yttrande baserat på de erfarenheter vi har fått i samarbetet med våra kunder. Hänsyn till våra synpunkter har nu tagits.

Regeringen har sedan på riksdagens uppdrag publicerat en lag om Energimätning i byggnader:
Lag om energimätning i byggnader, SFS 2014:267

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda i vilka fall IMD skall vara ett krav:
Regerings uppdrag till Boverket

Boverket har i sin rapport från 2008 en hel del information:
Se i första hand
- sidan 7 - 11: Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer
- sidan 35: Tillförd värme / erhållen komforttemperatur
och
- sidan 69 - 78: IMD:s lönsamhet


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB