LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Vad är IMD?

Individuell mätning och debitering av driftskostnader för lägenheter och lokaler.

I driftskostnaderna för en fastighet ingår bl.a. kostnaderna för:

  • Uppvärmning
  • El
  • Varmvattenberedning
  • Vatten och avlopp
  • Gas

De flesta av dessa ingår idag oftast i hyran för en lägenhet och uppgår till c:a 1/3 av den totala hyreskostnaden.

Individuell mätning och debitering av dessa kostnader kan ske efter olika principer

Individuella abonnemang

Varje lägenhet har en individuell mätare och ett eget abonnemang hos distributören. Denne debiterar direkt respektive lägenhetsinnehavare baserat på förbrukningen enligt mätaren och den gällande taxan. Detta är idag ganska vanligt för elförbrukningen.

Undermätning

Fastigheten har en gemensam huvudmätare och lägenheterna har individuella undermätare. Fastighetsägaren har ett kollektivt abonnemang för hela huset och debiterar sedan respektive lägenhetsinnehavare baserat på förbrukningen enligt undermätaren och en taxa som fastställts vid hyresförhandingen.

Fördelningsmätning

Fastigheten har en gemensam huvudmätare och lägenheterna har individuella fördelningsmätare. Fastighetsägaren har ett kollektivt abonnemang för hela huset och debiterar sedan respektive lägenhetsinnehavare för sin andel av den totala förbrukningen baserat på en fördelningsberäkning.

I princip:

BA = (BF / SBF) * FF

där

BA = debiterad andel för en enskild brukare
BF = antalet förbrukningsenheter för den enskilda brukarnas fördelningsmätare
SBF = summa förbrukningsenheter för alla fastighetens brukare
FF = fastighetens totala förbrukning enligt en huvudmätare

BA och FF är då uttryckt i kronor medan BF och SBF är uttryckt i ”enheter”.

Det är sällan som om alla dessa kostnadsslag är föremål för individuell mätning, men åtminstone de större kostnaderna borde fördelas på ett bättre sätt än enbart efter boytan i m2.

I de flesta installationer fjärravläses mätarna automatiskt. Mätvärdena går till administratörens huvuddator där då avräkningen av förbrukningarna sker. Det vanligaste är att avräkningen sker en gång om året. Om en preliminär schablonkostnad ingår i den betalda hyran (förskottsbetalning) innebär då avräkningen antingen ett tillgodohavande eller en tilläggsdebitering (efterbetalning).

Om fastigheten är försedd med individuell mätning av flera storheter torde det vara mest kostnadseffektivt att nyttja gemensam avläsning och administration för alla de individuellt registrerade förbrukningsvärdena.

Administrationen av denna avräkning kan antingen ske av husägaren eller oftast av ett serviceföretag specialiserat på detta arbete.

Våra medlemmar kan som regel leverera såväl de enskilda mätarna som en komplett lösning. Denna kan även innefatta utsändning av brev med information om årets tillgodohavande eller efterbetalning.

Motsatsen till individuell mätning är

Kollektiv mätning

Fastigheten har enbart en gemensam huvudmätare och kostnaden för lägenheternas förbrukning ingår i hyran.

För t.ex. uppvärmningskostnaderna är det ganska vanligt med en blandning av individuell mätning och kollektiv mätning. Det kan t.ex. innebära att 50 % av uppvärmningskostnaderna ingår i hyran medan resterande fördelas genom fördelningsmätning.


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB