LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Medlemskap

För att bli medlem i LIMD Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering skall företaget uppfylla följande villkor:

Medlemskap i föreningen kan beviljas företag vars huvudsakliga verksamhet är att vara tillverkare av system för individuell debiteringsmätning av hushåll. Det ska vara ett företag med en väletablerad och fast försäljnings- och service- organisation i hela landet.

Medlemsskap beviljas efter skriftlig ansökan till styrelsen. Avslag behöver ej motiveras men kan upphävas av föreningsstämmans beslut.

För oss som redan är medlemmar i LIMD har denna arbetsform visat sig vara mycket rationell och kostnadsbesparande.

Stadgar antagna vid årsmötet 2010


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB