LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Om oss

För oss leverantörer av system för individuell mätning och debitering finns det flera skäl att samverka i en branschförening.

Verksamheten syftar till att på ett effektivt sätt ge oss en röst. Vi agerar som en samtalspart för, Allmännyttan, Boverket, Energimyndigheten och Installatörsorganisationer medmål att få en väl fungerande marknad med gemensamma värdegrunder.

I vissa frågor är den enskilde leverantören för liten för att orka göra sin stämma hörd. Det kan t.ex. gälla leveransbestämmelser, standardiseringsfrågor, etiska frågor eller mässor vi gärna vill utveckla för att alla medverkande parter skall få största möjliga nytta av insatta medel.

Nomenklatur

Språket som används skapar ofta missförstånd där olika leverantörer, installatörer, konsulter och framför allt kunder värderar begrepp som , mätvärde, förbukningsvärde, kvalitetssäkring helt olika. LIMD arbetar för att få en standard som tydliggör och underlättar vår handel.

Miljö

Miljöfrågorna är mycket aktuella för alla företag inom vår branschen. Det är givetvis en konkurrensfråga hur vi utvecklar våra produkter och marknadsför dem, men inom LIMD.

PR

Mätningsbranchen är en anonym bransch som riskerar att försvinna i diskussionen om energibesparingar och ökad komfort i samhället. Genom denna samverkan kan vi föra upp möjligheter till ökad komfort för medborgarna och möjligheterna till energibesparingar genom modern teknik.

Vi kommer att utnyttja denna plattform för lobbyingverksamhet och information för att stärka branschens ställning i den mycket omfattande förändring som nu sker inom hela området.

Möten

En viktig uppgift för branschföreningen är också att ge utrymme för informella kontakter mellan konkurrerande företag. Det sker vid våra sammankomster såsom årsmöte och föreningsmöten.

Genom föreningen har vi medlemmar tillgång till ett stort nätverk bestående av andra branschföreningar såsom SEG, EIO, Elektrikerförbundet, SEMKO, SEK m.fl. Givetvis har vi också tillgång till departementen och de berörda statliga verken.

 


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB