LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Lönar det sig?

Visst lönar sig IMD!

IMD hjälper den boende och därmed fastigheten och hela samhället att spara på energikostnaderna!

Lite siffror från en typisk lägenhet: 1)

I de flesta fall kan IMD finansieras via de inbesparingar som IMD ger.

Mätkostnaderna 4) (vid framför allt vattenmätare) kan dock variera mellan fastigheterna, beroende på husens konstruktion. Kontakta någon av oss leverantörer för mer detaljerad uppskattning av just er fastighet!

Utöver den gemensamma genomsnittliga besparingen tillkommer den individuella besparingen för den som förbrukar mindre än genomsnittslägenheten.

1) En lägenhet om 3 rum och kök på 70 m2 i ett bostadshus i mellansverige med 50 lägenheter
2) Siffror från Pensionsmyndighetens regler för bostadsbidrag (PFS 2011:12)
3) Siffror från Boverket; även bekräftade av Energieffektiviseringsutredningen
4) Ränta och amortering av installerade mätare samt avläsning och kostnadsfördelning


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB