LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Varför IMD?

IMD hjälper den boende och därmed fastigheten och hela samhället att spara på energikostnaderna!

För att en enskild brukare skall känna ett incitament till att spara energi och andra driftskostnader, måste det som regel ge en personlig kostnadsbesparing. Att fördela energikostnader och liknande enbart efter kvadratmeter boyta ger inte detta!

Enligt Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande 2008 kan man vid införande av IMD räkna med genomsnittsliga besparingar på:

  • 10 - 20 % för värme (uppvärmning)
  • 10 - 30 % för el
  • 15 - 30 % för varmvatten

Förbrukningarna brukar variera ganska mycket mellan de olika lägenheterna. Erfarenheter från Tyskland pekar på att de högsta individuella förbrukningsvärdena -- även vid individuell mätning -- ligger dubbelt så högt som medelvärdena (mätt i kWh / m2 boyta)

Att mäta och debitera den individuella kostnaden för elförbrukning är idag det vanligaste i Sverige. Varje lägenhet har då som regel en individuell mätare och är en separat kund hos el-leverantören.

Kostnaden för uppvärmning är dock som regel markant högre än elkostnaden. Det är förvånadsvärt att vi i Sverige (i dessa tider av energibesparingsåtgärder) inte har individuell mätning som standard även för värmekostnaderna! I våra grannländer Danmark och Tyskland är en kostnadsfördelning baserad på mätning inte bara den vanligaste metoden för fördelning av värmekostnaderna, utan finns med som krav i lagstiftningen.

Vid värmedistribution inom ett hus finns det faktorer som inte brukaren kan påverka. För att ta hänsyn till dessa och även täcka uppvärmningskostnaderna för gemensamma utrymmen som t.ex. trapphus är det vanligt att endast fördela en del (kanske hälften) av kostnaderna baserat på individuell mätning och resterande som en fast kostnad. Fördelningsnyckeln måste då framgå av hyreskontrakten.

Vi anser att individuell mätning skall ha som mål att

  • minska den totala förbrukningen
  • brukaren kan påverka sin andel av kostnaderna
  • brukaren lätt kan se sitt aktuella mätvärde
  • brukaren kan se månadsvärden för sin egen förbrukning jämfört med fastighetens totala

De lösningar, som våra medlemmar marknadsför idag, ger alla en mer ”rättvis” fördelning, än att bara använda boyta som fördelningsnyckel och brukarna känner att de kan påverka sin andel av kostnaderna genom sitt beteende.


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB