LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering

Vi arbetar för att förbättra allmännhetens kunskap om och nyttan med individuell mätning av energiförbrukning.

Bakgrunden till att leverantörsföreningen har kommit till stånd är att det finns ett stort behov av främst teknisk koordinering inom området IMD, individuell mätning och debitering. Föreningen är öppen för alla leverantörer inom området IMD oberoende av teknik, och vår strävan är också att minst 80 - 90% av de svenska IMD-leverantörerna skall komma att ansluta sig till föreningen.

LIMD är en naturlig och kompetent remissinstans och diskussionspartner om regelverk mot Näringsdepartementet, Boverket, Energimyndigheten, Fastighetsägarföreningen, SABO, Riksbyggen, HSB m.fl.

LIMD är en remissinstans mot SIS (Svensk Standard) när det gäller standarder inom området IMD.

LIMD inledde sin verksamhet våren 2009.


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB